Planeta Pracy przetwarza następujące dane osobowe, których podanie pozwala na zawarcie umowy kupna- sprzedaży oraz wysyłki zakupionych przedmiotów:

 1. imię i nazwisko

 2. adres e-mail

 3. numer telefonu

 4. adres dostawy

 5. data urodzenia

Podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zakup oferowanych przez nas produktów.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny.
 2. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych , ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.

 3. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostaną usunięte wszystkie Twoje dane Użytkownika w systemie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

 4. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 5. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięty twój profil użytkownika w systemie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

 6. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.

 7. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wyjątkiem jest przechowywanie części archiwalnych danych na potrzeby Instytucji Państwowych: podatkowych, ubezpieczeniowych i innych, co jest regulowane prawem.

 8. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe, zgłaszając to drogą mailową na adres: lawendowy.butiq@gmail.com

 9. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować Ciebie nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe przechowujemy wyłącznie do momentu sfinalizowania zawartej umowy zakupu- sprzedaży przez internet.

Kontakt w sprawie danych osobowych

 1. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 2. 1. Wiadomości e-mail na adres: lawendowy.butiq@gmail.com

 3. 2. Telefonicznie: +48 789 211 2012

 4. 3. listownie na adres: Planeta Pracy s.c., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Powierzenie przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Cookies Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.